Colaxe

CURSO DE DIRECTORES DE CAMPOS DE TRABAJO (50 horas lectivas)

REQUISITOS

  • Para matricularse é necesario estar en posesión do título oficial de Director/a en actividades de Tempo Libre e unha experiencia laboral de polo menos 1 quenda de campamento (10-12 días).

Homologado por la Conselleria de Traballo e Benestar. Xunta de Galicia.

Dispoñemos de 25 prazas por cada curso.

O pasado 1 de abril a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado dictou unha instrución para os efectos de flexibilizar, de xeito excepcional e derivado da crise sanitaria da COVID-19, os requisitos do Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, no relativo á formación impartida polas escolas.

Segundo dita normativa, deberán priorizar, sempre que sexa posible, as modalidades de formación a distancia e online.

Segundo dita normativa os apartados 1, 2, 3, 8 e 9 de dito curso serán en modalidade online.