Colaxe

CURSO DE DIRECTORES DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE (150 horas)

REQUISITOS

  • Ser Monitor de Tempo Libre
  • Titulo de Bacharelato ou equivalente (mínimo)
  • Experiencia como Monitor Titulado de 250 horas ou 30 días de campamento (demostrables)

Homologado por la Conselleria de Traballo e Benestar. Xunta de Galicia.

Dispoñemos de 25 prazas por cada curso.

O pasado 1 de abril a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado dictou unha instrución para os efectos de flexibilizar, de xeito excepcional e derivado da crise sanitaria da COVID-19, os requisitos do Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, no relativo á formación impartida polas escolas.

Segundo dita normativa, deberán priorizar, sempre que sexa posible, as modalidades de formación a distancia e online.

Así pois, para o curso de director/a de actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil: 1ª área, 2ª área e, dentro da 3ª área, os apartados 3.4, 3.5 e 3.6. será online.