Colaxe

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Convenio de colaboración coa empresa Plaguiber, para realizar dito curso esixido para desempeñar traballos na industria alimentaria ou en todas aquelas empresas que requiran que o traballador estea en contacto con produtos destinados á inxesta humana.