Colaxe

CURSO DE MONITORES DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE (200 horas lectivas)

Curso de monitores de tempo libre

REQUISITOS

  • Ter máis de 18 anos
  • Estudos de Graduado Escolar ou Graduado en E.S.O. (mínimo)

Homologado por la Conselleria de Traballo e Benestar. Xunta de Galicia.

Dispoñemos de 25 prazas por cada curso.

O pasado 1 de abril a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado dictou unha instrución para os efectos de flexibilizar, de xeito excepcional e derivado da crise sanitaria da COVID-19, os requisitos do Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, no relativo á formación impartida polas escolas.

Segundo dita normativa, deberán priorizar, sempre que sexa posible, as modalidades de formación a distancia e online.

Así pois, para o curso de monitor/a de actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil: 1ª parte, 4ª parte e 5ª parte será online.